VÅRE VILKÅR

Eurobolig As ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som blir sent oss.

Ved å bruke våre websider, og ved å sende oss forespørsler, aksepterer man våre vilkår.

Eurobolig As mottar forespørsler på mail og på telefon. Disse opplysningene brukes til å gi tilbakemelding til våre interessenter om aktuelle boliger som er for salg i det respektive land som forespørselen gjelder, samt annen informasjon som gjelder kjøp av bolig i utlandet. Eurobolig As innhenter ikke andre opplysninger om våre kunder enn de som kunden selv oppgir og vi spør aldri etter personnummer eller bankkonto. De eneste personopplysninger som Eurobolig as bruker er navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Eurobolig As innhenter ikke IP adresser.

Det er frivillig om man vil oppgi personopplysninger til Eurobolig As, men vi behøver en kontaktadresse for å kunne gi nødvendig tilbakemelding om aktuelle boliger og annen relevant informasjon.

Informasjonen kan bli overlevert til vårt samarbeidende eiendomsmegler kontor i det land som forespørselen gjelder slik at de kan sende relevant informasjon til våre kunder om de boligene eller annen informasjon som forespørselen gjelder. Kunden står fritt til å gi beskjed om at ikke deres informasjon blir videresendt til det respektive kontoret. Dersom kunden ikke ønsker at informasjonen videresendes må man skrive det på henvendelsen.

Ingen opplysninger arkiveres etter at kontakten er avsluttet. Mailadressen kan imidlertid arkiveres for senere bruk, til informasjon om nye prosjekter som kanskje kan være av interesse. Våre kunder kan be om at mailadressen slettes fra våre lister. Send i så fall en henvendelse til oss hvor det står at dere ber om at mailadressen slettes. Her følges Norsk lov.

Ingen personopplysninger selges videre ut til tredjepart for markedsføring osv.

Alle opplysninger arkiveres kun på hovedmaskinen til Eurobolig As, og ingen opplysninger arkiveres andre steder. Eurobolig As har alltid oppdatert virusprogram som sikrer så godt det er mulig mot hacking.

Ved behov, send forespørsel til daglig leder: svein@eurobolig eller ring +47 900 30121